Toerisme Startpagina Callantsoog
Banner450jr

Een portal met toeristische links

Nieuws: Callantsoog 450 jaar

"Wij ontvangen u graag in het gezelligste kustdorp van Noord-Holland"

Een mui is simpel gezegd een geul tussen twee zandbanken in waar het water in een sterke stroming richting zee wil.
Wat moet ik doen als ik in een mui terecht kom? Als je in een mui terechtkomt, moet je ervan bewust zijn dat een mui je nooit onder water trekt, maar wel van de kust zal doen afdrijven. Het belangrijkste is: rustig blijven. Probeer de aandacht van de reddingsbrigade of badgasten te trekken door te roepen en te zwaaien om hulp. Laat je met de stroming meedrijven. Probeer nooit tegen de stroming in te zwemmen; dan raak je vermoeid en loop je een verhoogde kans om verder in de problemen te komen! Het belangrijkste is te blijven drijven. Wie goed kan zwemmen, kan parallel aan de kust gaan zwemmen; zo kom je uit de mui. Als dit niet lukt: laat je rustig met de stroming meevoeren tot achter de zandbanken en de golven. De mui neemt daar in kracht af. En wacht op hulp.

Natuur in de Kop van Noord-Holland

Door de vele grondsoorten in Noord-Holland vind je in de Kop alle landschapstypen die Nederland rijk is; van bos tot duin, van meren tot zee en van kleigrond met akkerbouw tot heide. Maar er is ook plek voor nieuwe natuurgebieden, plekken waar de natuur de kans krijgt haar eigen gang te gaan.

Achter de duinenrij, even ten zuiden van Callantsoog, ligt Het Zwanenwater. Dit beschermde natuurgebied heeft de grootste natuurlijke duinmeren van Europa en bestaat uit duinen, vlakten, moeras en dennenbos. Via de wandelroutes van 2 of 4,5 km krijg je een beeld van het landschap en de veelzijdigheid aan planten en vogels. Of ga mee met de vele activiteiten die hier georganiseerd worden.

De Waddenzee is één van de grootste getijdengebieden ter wereld. Het is dan ook geen wonder dat er in en rond de Waddenzee heel wat bijzondere planten en dieren te vinden zijn! Niet voor niets staat de Waddenzee op de Unesco Werelderfgoedlijst. Ga wadlopen met een gids en ontdek, met je voeten op het Wad, hoe uniek dit prachtige stuk natuur is. De kans is groot dat je zeehonden ziet, dus neem je verrekijker mee!

Wildrijk

Sint Maartenszee

In dit bos kun je een mooie wandeling maken van een klein uur. Met de paaltjesroute kom je langs de mooiste plekjes. Voor kinderen is er een speurtocht. Er groeien vele bijzondere planten en in het najaar veel paddenstoelen.

Ooit waren er in het westen van de Zijperpolder meerdere bosrijke buitenplaatsen van welgestelde Amsterdamse kooplieden. Ook het Wildrijk in Sint Maartenszee is aangelegd als buitenplaats. Later, tijdens het graven van het Noordhollandsch Kanaal, werd veel bos gekapt door kamperende arbeiders. Enkele stukjes bos bleven gespaard. Zo ook het Wildrijk. In 1940 werd het door aankoop veiliggesteld.

Pettemer duinen

Petten

Het Pettemerbos ligt ten noorden van Petten, vlak achter de duinen. In dit mooie gebied wandel je tussen de esdoorns, eiken, heideveldjes en hulststruiken over kronkelige bospaden en schelpenpaadjes. Het gebied deel je met vogels, konijnen, vossen, hermelijntjes en de zwarte Gallowayrunderen die de begroeiing in de duinen kort houden.

Het Zwanenwater

Callantsoog

Achter de duinenrij, even ten zuiden van de kustplaats Callantsoog ligt het natuurgebied "Het Zwanenwater". Het landschap, een duingebied van 600 hectare, bestaat uit duinen, vlakten, moeras, dennenbos en twee, met begroeiing omzoomde meertjes, de twee grootste natuurlijke duinmeren van West-Europa.

Kooibos

Callantsoog

Dit gemengde loofhoutbos werd vroeger gebruikt als hakhoutbos: het hout werd geoogst als brandhout of om gereedschappen van te maken. Nu mogen de bomen onbekommerd groeien en kun je er mooi wandelen. Het Kooibos dankt zijn naam aan de eendenkooi, die er in de 17e eeuw is aangelegd. Sinds 1973 zwaait Staatsbosbeheer de scepter over het Kooibos. In het bos broeden onder andere de groene specht en roofvogels als buizerd, havik en sperwer. Mooi is dat je vanaf het pad dwars door het bos heen kunt kijken. Te midden van de bomen ligt een open stuk, ooit een akker waarop riet geteeld werd, nu blauwgrasland: een in Nederland heel zeldzaam type natuur.

Als natuurgebied  is het bos in Callantsoog vooral belangrijk vanwege de bijzondere plantengroei.

Uitlandse polder

Callantsoog

De Uitlandse Polder is niet alleen prachtig, maar is ook nog eens de redder van het naastgelegen natuurgebied het Zwanenwater. Doordat Natuurmonumenten de waterstand kan reguleren in de Uitlandse Polder wordt voorkomen dat het Zwanenwater uitdroogt. Uitdroging is een grote bedreiging voor het Zwanenwater. Zeldzame planten- en diersoorten zouden er kunnen verdwijnen.

De Uitlandse Polder is een polder vol historie en bijzondere flora en fauna. In 2015 heeft Natuurmonumenten deze polder zo ver mogelijk teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie van rond 1600, toen de polder werd ingepolderd.

Polderbos

Wieringermeer

Zwarte elzen, zachte berken en heel veel paddenstoelen herbergt het Robbenoordbos. Het Dijkgatbos kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Twee polderbossen om je in te verdiepen!

Het Dijkgatbos dankt zijn naam aan een tragische gebeurtenis. Op 17 april 1945 bliezen terugtrekkende Duitse bezetters de dijk op. Tachtig procent van de Wieringermeer liep toen onder water. Door de kracht van het binnenstromende water ontstonden twee grote gaten van meer dan twintig meter diepte: de Wielen. Nu vormen deze watertjes, waar de nieuwe dijk omheen is gelegd, een prachtig klein natuurgebied met rietkragen en moerasbosjes. Het achterliggende land is beplant met bomen als monument voor deze gebeurtenis en heet nu het Dijkgatbos.

Het Wad

Waddenzee

Van wadlooptochten tot zeehonden spotten
Het prachtige waddengebied, dat op de lijst van Werelderfgoed van UNESCO staat, kun je ontdekken tijdens wadexcursies. Vanuit Den Helder worden er verschillende wadexcursies georganiseerd, zoals wadlopen en vogelkijkexcursies. Bij laagwater wandel je door slik, zandplaten en over mosselbanken.

Ook vanuit Den Oever, een vissersdorp gelegen vlak voor de Afsluitdijk, kun je mee met wadlooptochten. Modder, water en de prachtige wijde omgeving zijn de ingrediënten voor een heerlijk dagje op het wad.

Zeehonden spotten? Vanuit Den Oever vinden robbentochten plaats naar de Waddenzee. Tijdens deze vaartocht kun je zeehonden in hun natuurlijke omgeving bewonderen.

Mariëndal

Den Helder

Eind 2005 is de natuur in Den Helder uitgebreid met ruim 50 hectare struinnatuur. Bollengrond is omgezet in lage duintjes, duingraslanden en waterpartijen. Kom eens op bezoek en verbaas je over de rijkdom aan bloemen, vlinders en vogels. Vergeet je laarzen niet!

Opvallend onderdeel van het natte gebied is de haye. Een sloot waaruit vroeger zand is gewonnen voor het opwerpen van de zanddijk. Ook bijzonder is een duinrel. Als het niet al te droog is stroomt hier kwelwater uit de hoger gelegen duinen. Het terrein is in de winterperiode heel nat door de regenval en kwel uit de naastgelegen duinen. In de loop van de zomer daalt het waterpeil.